W MAGAZINE: Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in “Kapow!” by Photographer Mario Sorrenti

W MAGAZINE Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in Kapow! by Mario Sorrenti. September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (6)


W MAGAZINE Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in Kapow! by Mario Sorrenti. September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (7)W MAGAZINE Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in Kapow! by Mario Sorrenti. September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (9)W MAGAZINE Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in Kapow! by Mario Sorrenti. September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (10)W MAGAZINE Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in Kapow! by Mario Sorrenti. September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (1)W MAGAZINE Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in Kapow! by Mario Sorrenti. September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (2)W MAGAZINE Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in Kapow! by Mario Sorrenti. September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (3)W MAGAZINE Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in Kapow! by Mario Sorrenti. September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (4)W MAGAZINE Sasha Pivovarova & Freja Beha Erichsen in Kapow! by Mario Sorrenti. September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (5)

Related Post