VOGUE TAIWAN: Tanya Dziahileva in “Gossip Girl” by Photographer Naomi Yang

VOGUE TAIWAN Tanya Dziahileva in Gossip Girl by Naomi Yang. Yoko Miyake, September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (1)
St: Yoko Miyake
VOGUE TAIWAN Tanya Dziahileva in Gossip Girl by Naomi Yang. Yoko Miyake, September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (2) 


VOGUE TAIWAN Tanya Dziahileva in Gossip Girl by Naomi Yang. Yoko Miyake, September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (3)VOGUE TAIWAN Tanya Dziahileva in Gossip Girl by Naomi Yang. Yoko Miyake, September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (4)VOGUE TAIWAN Tanya Dziahileva in Gossip Girl by Naomi Yang. Yoko Miyake, September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (5)VOGUE TAIWAN Tanya Dziahileva in Gossip Girl by Naomi Yang. Yoko Miyake, September 2011, www.imageamplified.com, Image Amplified (6)

Related Post