VOGUE CHINA: Zhang Xu Chao, Li Jing Wen & Liu Xu in “New Play” by Photographer Stockton Johnson

VOGUE CHINA- Zhang Xu Chao, Li Jing Wen & Liu Xu in New Play by Stockton Johnson. Yoyo Yao, November 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (6)
Mo: Zhang Xu Chao, Li Jing Wen & Liu Xu
St: Yoyo Yao


VOGUE CHINA- Zhang Xu Chao, Li Jing Wen & Liu Xu in New Play by Stockton Johnson. Yoyo Yao, November 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (1)VOGUE CHINA- Zhang Xu Chao, Li Jing Wen & Liu Xu in New Play by Stockton Johnson. Yoyo Yao, November 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (2)VOGUE CHINA- Zhang Xu Chao, Li Jing Wen & Liu Xu in New Play by Stockton Johnson. Yoyo Yao, November 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (3)VOGUE CHINA- Zhang Xu Chao, Li Jing Wen & Liu Xu in New Play by Stockton Johnson. Yoyo Yao, November 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (4)VOGUE CHINA- Zhang Xu Chao, Li Jing Wen & Liu Xu in New Play by Stockton Johnson. Yoyo Yao, November 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (5)

Related Post