VOGUE CHINA: Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui

VOGUE CHINA- Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui. Yoyo Yao, Ming Wang, January 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (7)
Mo: Liu Wen, Carolyn Murphy, Lindsey Wixson, Fei Fei Sun, Emma Pei, Hanne Gabby Odiele, Du Juan, Constance Jablonski, Sui He & Xiao Wen 
St: Yoyo Yao & Ming Wang


VOGUE CHINA- Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui. Yoyo Yao, Ming Wang, January 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (1)VOGUE CHINA- Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui. Yoyo Yao, Ming Wang, January 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (2)VOGUE CHINA- Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui. Yoyo Yao, Ming Wang, January 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (3)VOGUE CHINA- Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui. Yoyo Yao, Ming Wang, January 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (4)VOGUE CHINA- Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui. Yoyo Yao, Ming Wang, January 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (5)VOGUE CHINA- Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui. Yoyo Yao, Ming Wang, January 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (6)VOGUE CHINA- Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui. Yoyo Yao, Ming Wang, January 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (8)VOGUE CHINA- Grand Entrance by Stockton Johnson & Li Qui. Yoyo Yao, Ming Wang, January 2013, www.imageamplified.com, Image Amplified (9)

Related Post