VOGUE CHINA: Baby Face by Ben Hassett

VOGUE CHINA Baby Face by Ben Hassett. May 2015, www.imageamplified.com, Image Amplified (3)
Mo: Ji Hye Park, Louka Webb, Tian Yi, Karmay, Lu Ping, Sora Choi 
VOGUE CHINA Baby Face by Ben Hassett. May 2015, www.imageamplified.com, Image Amplified (4)


VOGUE CHINA Baby Face by Ben Hassett. May 2015, www.imageamplified.com, Image Amplified (5)VOGUE CHINA Baby Face by Ben Hassett. May 2015, www.imageamplified.com, Image Amplified (6)VOGUE CHINA Baby Face by Ben Hassett. May 2015, www.imageamplified.com, Image Amplified (1)VOGUE CHINA Baby Face by Ben Hassett. May 2015, www.imageamplified.com, Image Amplified (2)

Related Post