GQ CHINA: Wang Rui & Tang Xiaotian in “Pastel Summer” by Photographer Guo Puyuan

GQ CHINA Wang Rui & Tang Xiaotian in Pastel Summer by Guo Puyuan. Arison Chen, May 2014, www.imageamplified.com, Image Amplified (3)
Mo: Wang Rui & Tang Xiaotian
St: Arison Chen
Ph: Guo Puyuan
GQ CHINA Wang Rui & Tang Xiaotian in Pastel Summer by Guo Puyuan. Arison Chen, May 2014, www.imageamplified.com, Image Amplified (4)


GQ CHINA Wang Rui & Tang Xiaotian in Pastel Summer by Guo Puyuan. Arison Chen, May 2014, www.imageamplified.com, Image Amplified (5)GQ CHINA Wang Rui & Tang Xiaotian in Pastel Summer by Guo Puyuan. Arison Chen, May 2014, www.imageamplified.com, Image Amplified (6)GQ CHINA Wang Rui & Tang Xiaotian in Pastel Summer by Guo Puyuan. Arison Chen, May 2014, www.imageamplified.com, Image Amplified (7)GQ CHINA Wang Rui & Tang Xiaotian in Pastel Summer by Guo Puyuan. Arison Chen, May 2014, www.imageamplified.com, Image Amplified (8)GQ CHINA Wang Rui & Tang Xiaotian in Pastel Summer by Guo Puyuan. Arison Chen, May 2014, www.imageamplified.com, Image Amplified (1)GQ CHINA Wang Rui & Tang Xiaotian in Pastel Summer by Guo Puyuan. Arison Chen, May 2014, www.imageamplified.com, Image Amplified (2)

Related Post